Osoby prawne

Celem postępowania upadłościowego jest, sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie m.in.:

  • analiza kondycji spółek, w celu ustalenia przesłanek niewypłacalności i ewentualne ustalenie terminu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji,
  • obrony dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela,
  • ustalenie ewentualnych możliwości zaistnienia przesłanek do przeniesienia na członków zarządu przez wierzycieli odpowiedzialności za długi spółki, opracowania planu zapewniającego im ochronę w tym zakresie przejęcia zarządu spółki w celu prowadzenia upadłości lub restrukturyzacji
  • pomocy prawnej przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • pomocy księgowej przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji w tym także wniosku o przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack), pozwalającą na szybką sprzedaż w postępowaniu upadłościowym całego przedsiębiorstwa dłużnika lub jego części na rzecz wybranego nabywcy,
  • przygotowywania w toku postępowania wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych,
  • reprezentowania dłużnika w postępowaniu upadłościowym, w tym w kontaktach z syndykiem,
  • ochrony masy upadłości przed uszczupleniem wskutek działań syndyka, czuwania nad korzystnym dla Klienta przebiegiem likwidacji majątku.
Powrót do strony głównej