Osoby fizyczne i przedsiębiorcy

Głównym celem postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną będzie od tej chwili jego oddłużenie.

Przepis nakazujący sądowi oddalenie wniosku o upadłość byłego przedsiębiorcy, który w okresie uprzednich dziesięciu lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy został uchylony. Oznacza to, że, przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką na następny dzień po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej nawet wtedy, gdy nie zgłosił w terminie wniosku jako przedsiębiorca.
Dzisiejsze regulacje prawne pozwolą wielu osobom ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w ostatecznym efekcie uzyskania całkowitego oddłużenia.

Upadłość konsumencka

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie

  • obrony przed egzekucją,
  • prowadzenia upadłości konsumenckiej,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc w pozyskaniu dokumentacji,
  • reprezentacja na rozprawie lub wsparcie w kontaktach z sądem,
  • sporządzenie w imieniu Klienta wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego,
  • stała kontrola nad prowadzonym postępowaniem,
  • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności,
  • pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami,
  • ochrona przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu.
Powrót do strony głównej