Nasz cel

Podstawowym celem kancelarii jest niesienie pomocy prawnej dla osób prywatnych, firm oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami na każdym etapie postepowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Czytaj więcej

O kancelarii

Pomoc świadczymy poprzez porady prawne, przygotowanie umów, opinii prawnych, zastępstwie procesowym. Działamy kompleksowo lub doraźnie. Zajmujemy się też odpowiedzialnością karną osób zarządzających przedsiębiorstwami oraz odpowiedzialnością osobistą osób sprawujących zarząd upadłego za długi upadłego przedsiębiorstwa. W razie potrzeby przejmujemy zarząd i księgowość przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

Co daje współpraca z nami?

Szczególnie w dzisiejszych czasach coraz trudniej dbać o własne interesy bez wsparcia specjalistów. Stale zmieniające się przepisy i ich interpretacja sprawiają, że samemu bardzo łatwo jest popełnić błąd formalny lub niewłaściwie przygotować dokumenty. Do osiągnięcia zamierzonego celu konieczna jest znajomość swoich praw i obowiązków jako strony danego postępowania. Osobnym zagadnieniem, w którym pomagamy jest możliwość przeniesienia długów upadłej osoby prawnej na poszczególne osoby sprawujące zarząd w czasie poprzedzającym upadłość.

Co oferujemy?

Mając na uwadze trudną sytuacje dłużnika, która wymusza oszczędności kancelaria nasza wychodzi z założenia, że usługi specjalistów muszą być jak najtańsze przy zachowaniu najwyższego poziomu. W tym celu zrezygnowaliśmy z posiadania spektakularnych biur i wysokich kosztów stałych na rzecz pracy w terenie u klienta oraz w lokalach poszczególnych członków zespołu z zapewnieniem poufności wszystkich informacji. W ramach Tarczy anty upadłościowej współpracujemy z szeregiem specjalistów i praktyków z szeroko pojętego prawa związanego z upadłością i restrukturyzacją.

Nasze usługi

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy

W sytuacji braku płatności za swoje zobowiązania w terminie może dojść do niewypłacalności osoby fizycznej w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Czytaj więcej

Osoby prawne

Upadłość oznacza przejęcie całości zarządu nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Celem postępowania upadłościowego jest, sprzedaż całego majątku dłużnika i przeznaczenie środków w ten sposób uzyskanych na zaspokojenie wierzycieli. Proces likwidacji majątku i podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

+48 602 213 058

Formularz kontaktowy

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bogusław Fedorowicz, 02-406 Jagny 14. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu przesłania informacji handlowych.

x